dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

marzec 2015

O tym, że trzeba czytać dokumenty urzędowe od tak zwanej deski do deski, wiedzą wszyscy. Ale czy na pewno? Pewien deweloper po długich miesiącach batalii z Wydziałem Architektury otrzymał w końcu decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą budowy budynku wielorodzinnego. W rozstrzygnięciu organ orzekł: „ODMAWIAM USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY dla inwestycji…”. W uzasadnieniu natomiast napisał, że inwestor […]

Ci, którzy zrealizowali już niejedną inwestycję wiedzą, że prawie niemożliwe jest wybudowanie lokali o dokładnie takiej powierzchni, jaka została określona w projekcie, a w konsekwencji również w zawartej z klientem umowie deweloperskiej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez szereg lat stał jednak na stanowisku, że deweloper nie ma prawa do żadnego marginesu błędu, a klient […]

Żeby nie być posądzoną o brak obiektywizmu, dzisiaj parę słów o innej proponowanej przez UOKiK zmianie ustawy deweloperskiej, którą moim zdaniem trzeba ocenić pozytywnie. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, ale postulat jednolitego uregulowania umów rezerwacyjnych jest generalnie krokiem w dobrą stronę. Jakie zapisy dotyczące umowy rezerwacyjnej mają się znaleźć w ustawie deweloperskiej? Umowa rezerwacyjna ma […]

Po dwóch latach obowiązywania ustawy deweloperskiej (co – biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny -jest niezwykle krótkim okresem), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawnioskował o jej zmianę. Oznacza to, że deweloperzy mogą spodziewać się zmian w ustawie deweloperskiej, które w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie będą chronić konsumentów, czyli nabywców lokali mieszkalnych. Co zatem Prezes Urzędu […]

We wczorajszym wyroku (sygn. K 29/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  w zakresie, w jakim przyznawał osobom prawnym uprawnienie do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jest niezgodny z Konstytucją. Dotychczas, zgodnie z ustawą o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby prawne będące […]