dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Odpowiedzialność sąsiada za blokowanie inwestycji

Agnieszka Grabowska-Toś16 stycznia 20234 komentarze

Czy można zrealizować inwestycję deweloperską lub jakąkolwiek inną i nie spotkać się z protestem sąsiadów?
Można, choć z mojego doświadczenia wynika, że zdarza się to rzadko.

Często klienci zadają mi pytanie, czy można w jakiś sposób powstrzymać sąsiada, który składa bezzasadne odwołania i przeciąga w czasie uzyskanie decyzji WZ, czy pozwolenia na budowę.

Czy na gruncie aktualnych przepisów istnieje odpowiedzialność sąsiada za blokowanie inwestycji?

Postaram się dzisiaj rozwiać Państwu chociaż część tych wątpliwości.

Odpowiedzialność sąsiada za blokowanie inwestycji

Blokowanie inwestycji – problem na lata

Podejmując decyzję o rozpoczęciu inwestycji, inwestorzy muszą liczyć się z tym, że może ona zostać skutecznie zablokowana i to na lata. Na każdym bowiem etapie uzyskiwania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, to jest decyzji środowiskowej, decyzji WZ, czy pozwolenia na budowę, niezadowolony sąsiad może złożyć odwołanie. Jeśli jest sprytny – może to zrobić nawet gdy nie przysługuje mu status strony.

W jaki sposób?

Wystarczy, że w okresie, gdy stronom postępowania biegnie termin do wniesienia odwołania, złoży własne odwołanie, wskazując chociażby to, że został pominięty w postępowaniu jako strona i że właśnie z tego powodu decyzja jest wadliwa.

Dziś, tylko w niektórych sprawach związanych z procesem budowlanym aby złożyć skutecznie odwołanie, trzeba w nim wskazać konkretne zarzuty i dowody na ich poparcie. Dotyczy to zaskarżenia do organu II instancji decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mieszkaniowej wydanej na podstawie przepisów specustawy mieszkaniowej.

Czytaj dalej >>>

Deweloperze! Sprawdź wzorce umów deweloperskich, którymi się posługujesz.

UOKIK poinformował w ubiegłym tygodniu, że rozpoczął ponownie na szeroką skalę kontrolę wzorców umów deweloperskich. Wezwania do przekazania informacji i niezbędnych dokumentów otrzymało 87 przedsiębiorców, a wobec jednego toczy się już postępowanie wyjaśniające.

Ma to związek z aktualną sytuacją ekonomiczną w kraju – wysoką inflacją od kilkunastu miesięcy, wzrostem kosztów materiałów budowlanych i wykonawstwa.

UOKiK obawia się, że deweloperzy mogą próbować szukać zabezpieczenia przed utratą opłacalności inwestycji poprzez przerzucanie na klientów negatywnych skutków trudnej sytuacji gospodarczej w jakiej się znaleźli.

Co będzie przedmiotem kontroli UOKiK?

Na celownik mają być wzięte przede wszystkim wzorce umów deweloperskich, w których znajduje się klauzula waloryzacyjna.

UOKiK będzie je sprawdzał pod kątem abuzywności i tego, czy stosowana przez dewelopera w umowie klauzula waloryzacyjna nie skutkuje nadużyciem jego pozycji i czy nie próbuje on w ten sposób przerzucić ryzyka związanego z inflacją i innymi czynnikami mającymi aktualnie wpływ na cenę – właśnie na konsumenta.

Co będzie przedmiotem kontroli UOKIK

Co to jest klauzula waloryzacyjna?

Klauzula waloryzacyjna to postanowienie w umowie, które przewiduje ustalenie wielkości świadczenia (np. kwoty nabycia lokalu) za pomocą innego niż pieniądz miernika wartości (lub kilku takich mierników).

Takim innym niż pieniądz miernikiem wartości może być np. wskaźnik inflacji.

Czytaj dalej >>>

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Agnieszka Grabowska-Toś13 grudnia 2022Komentarze (0)

Choć zdecydowana większość inwestycji realizowanych jest jeszcze w oparciu o „starą” ustawę deweloperską, to do wielu z nich już teraz mają zastosowanie nowe przepisy.

Jak zapewne pamiętacie z wcześniejszych moich wpisów chodzi tu o realizację takich inwestycji, których sprzedaż deweloperzy rozpoczęli po 1 lipca 2022 r. i przed tym dniem nie zawarli przynajmniej jednej umowy deweloperskiej dotyczącej tej inwestycji.

Nowa ustawa deweloperska wprowadziła szereg istotnych dla deweloperów i ich klientów zmian. Jedną z najważniejszych z nich, wokół której toczyło się wiele dyskusji, było wprowadzenie funduszu pod nazwą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Dla tych, którzy w praktyce nie zetknęli się jeszcze z tą instytucją – mam dziś kilka słów wyjaśnienia.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Co to jest i jak działa Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Nowa ustawa deweloperska, podobnie jak poprzednia, daje deweloperom możliwość stosowania – do wyboru – takich narzędzi, które mają chronić wpłacane przez klientów środki jak: otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Dodatkowo wprowadziła właśnie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Czytaj dalej >>>

Reforma planowania przestrzennego 2023 r.

Agnieszka Grabowska-Toś01 grudnia 2022Komentarze (0)

Szykuje nam się prawdziwa rewolucja w planowaniu przestrzennym.

Wszystko za sprawą projektowanej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeśli projekt ten wejdzie w życie w przyszłym roku, a takie są właśnie plany – to będzie to miało realne konsekwencje zarówno dla tych, którzy mają nieruchomości niezabudowane i nie objęte ustalaniami żadnego planu, jak i tych, którzy zamierzali je kupić.

Piszę Wam o tym nie bez powodu.

Niektórzy deweloperzy, szukają właśnie teraz okazji nabycia gruntów na lepszych warunkach i korzystając z zastoju na rynku, zamierzają te grunty przygotować pod przyszłe inwestycje. Jak usłyszałam ostatnio od jednego z moich Klientów – „załatwiamy papierologię.”

Jeśli więc myślicie o nabyciu takiej nieruchomości, powinniście wiedzieć, jakie będziecie mieli możliwości jej zainwestowania, gdy reforma planowania przestrzennego rzeczywiście wejdzie w życie w przyszłym roku i w takim kształcie, jak to w tej chwili przewiduje projekt. 

Reforma planowania przestrzennego 2023 r.

Reforma planowania przestrzennego – główne założenia

Projektowana ustawa ma wprowadzić zmiany nie tylko w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale też w prawie 50 innych ustawach. Jej celem jest m. in. 

Czytaj dalej >>>

Sprostowanie decyzji WZ

Agnieszka Grabowska-Toś22 listopada 2022Komentarze (0)

Czy możliwe jest sprostowanie decyzji WZ? Jakie warunki trzeba spełnić, aby możliwe było sprostowanie decyzji WZ. W jakich przypadkach dopuszczalne jest sprostowanie decyzji WZ. Czy jest na to jakiś termin? Czy mogę wystąpić do organu o sprostowanie decyzji WZ?

Te wszystkie pytania zadał mi ostatnio nasz Klient, który kilka dni temu otrzymał z urzędu postanowienie o sprostowaniu decyzji WZ.

Dodam, że aktualnie ma problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ponieważ starosta twierdzi, że inwestycja nie posiada dostępu do drogi publicznej.

I w kontekście tego postępowania, otrzymuje takie oto postanowienie.

Co sprostował organ?

Zobaczcie sami.


Sprostowanie decyzji WZ – błędy pisarskie, rachunkowe i inne oczywiste omyłki

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

Czytaj dalej >>>