dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Czy w przypadku odmowy wydania pozwolenia na budowę, można ponownie złożyć wniosek dla tej samej inwestycji?

Agnieszka Grabowska-Toś29 grudnia 201716 komentarzy

.

Po Świętach mieliśmy w kancelarii spokój. I dobrze, bo przedświąteczny okres był dla nas naprawdę bardzo gorący. Wszystkim przyda się chwila oddechu przed startem nowego roku – i nam, i naszym klientom. Wtedy znów wszystko ruszy pełną parą i trzeba będzie pracować na zdwojonych obrotach.

Korzystając z tego poświątecznego luzu pomyślałam, że opowiem Państwu o jednej ze spraw, którą zajmowałam się ostatnio.

Klient wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Starosta wydał postanowienie, w którym wezwał go do usunięcia nieprawidłowości projektu budowlanego. Niestety, klient nie usunął tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, w związku z tym starosta na podstawie art. 35 ust. 3 prawa budowlanego wydał decyzję odmawiającą udzielenia pozwolenia na budowę. Przepis ten stanowi, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Dodam, że w tym przypadku postępowanie organu było w pełni  prawidłowe i zasadnie wydano decyzję odmawiającą wydania pozwolenia na budowę.

Klient nie przejął się tą odmową, gdyż uznał, że spokojnie uzupełni dokumentację i złoży ponownie wniosek o pozwolenie na budowę. Swoimi planami co do dalszego postępowania w tej sprawie podzielił się ze mną zupełnie przez przypadek.

Nie mogłam nie zareagować.

Panie prezesie – przerwałam mu to snucie planów – obawiam się, że to nie jest dobra droga. Jeśli pan tak zrobi, to jest ryzyko,  że organ odmówi wszczęcia  postępowania, gdyż ten sam wniosek w tej samej sprawie został już załatwiony ostateczną decyzją odmawiającą wydania pozwolenia na budowę. Może więc okazać się, że nawet jak pan złoży kompletną i prawidłową dokumentację, to i tak nie dostanie Pan pozwolenia na budowę.

Być może dla niektórych z Państwa moja reakcja na plany naszego klienta będzie zaskoczeniem. Gdybym jednak osobiście nie zetknęła się wcześniej z podobnym przypadkiem, nie „dmuchałabym” teraz „na zimne”.

Skąd zatem moje obawy?

Otóż organy mogą w takim przypadku uznać, że ponowne rozpoznanie wniosku o pozwolenie na budowę stanowiłoby rozpoznanie tożsamej sprawy, a zgodnie z art. 156 § 1 pkt. 3 Kodeku postępowania administracyjnego decyzja, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, jest nieważna. Innymi słowy, nie można wydać decyzji w sprawie, w której już wcześniej organ wydał ostateczną decyzję. Skoro zaś wcześniej organ odmówił wydania pozwolenia na budowę, a inwestor ponownie składa wniosek o wydanie pozwolenia dla tej samej inwestycji, to ponownie wydana w tej sprawie decyzja będzie nieważna, jeśli obie decyzję będą dotyczyły tożsamej sprawy.

Co na ten temat orzecznictwo?

Najogólniej rzecz biorąc Sądy uważają, że trzeba bardzo dokładnie badać, czy zachodzi tożsamość podmiotowa i przedmiotowa w obu sprawach, czyli czy występują te same strony i czy wniosek dotyczy tej samej inwestycji. W szczególności trzeba sprawdzić, czy parametry inwestycji są takie same (WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 24.02.2016 roku).

Najwięcej problemów stwarza właśnie ocena, czy mamy do czynienia z tożsamą inwestycją.

Są sądy, które twierdzą, że jeśli odmowa wydania pozwolenia na budowę nastąpiła np. z powodu braku dostępu do drogi publicznej, a przy ponownym wniosku ta sama inwestycja już ma zapewniony dostęp do drogi publicznej,  to nie ma tożsamości sprawy  i organ powinien prowadzić postępowanie i wydać decyzję.

Można spotkać też pogląd, że jeśli ponownie złożony projekt budowlany zawiera dodatkowe dokumenty, ważne z uwagi na poprzednią ocenę złożonej dokumentacji budowlanej dokonaną przez organ (a wyrażoną w ostatecznej decyzji tego organu, negatywnej dla inwestora), to nie sposób stwierdzić, że elementy stanu faktycznego w obu sprawach (z pierwszego i drugiego wniosku inwestorów) są tożsame (WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27.10.2017 roku).

Problem niewątpliwie jest, a stwierdzenie, czy mamy do czynienia z tożsamą sprawą, która została już załatwiona decyzją odmowną, będzie wymagało w każdym przypadku bardzo wnikliwej analizy. Skoro jednak jest ryzyko odmowy rozpoznania kolejnego wniosku o pozwolenie na budowę i tym samym braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę,  to chyba lepiej zrobić wszystko, by takiego ryzyka uniknąć.

Dlatego też zaproponowałam klientowi konkretne rozwiązanie, które takie ryzyko wyklucza.

Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa zgadnie jakie? 🙂

Ps.

Świąteczny tort makowy, o którym ostatnio pisałam, udał się i bardzo gościom smakował. Dokumentacja fotograficzna poniżej 🙂

.

.

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 16 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Piotr 30 grudnia, 2017 o 12:01

  Szkoda że to nie szarlotka albo sernik ale wygląda ekstra 🙂
  A co do rozwiązania problemu to ja bym zmienił projekt budowlany tak by różnił się od już przedłożonego wcześniej i wtedy sprawa w sensie przedniotowym nie będzie tożsama.

  Odpowiedz

  Michał 6 stycznia, 2018 o 17:30

  Pani Mecenas, czy chodzi o złożenie nowego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez formalnie inny podmiot, ale kontrolowany przez inwestora np. jakąś inną spółkę z tej samej grupy kapitałowej? Wtedy sprawa nie będzie tożsama podmiotowo, a więc nie będzie mogła być tę samą sprawą, chociaż projekt budowlany pozostaje bez zmian 🙂

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 7 stycznia, 2018 o 21:02

  Panie Michale, na pewno jest jeden z dobrych pomysłów, na rozwiązanie tej sytuacji, ale akurat nie to doradziłam klientowi:)
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Sebastian 8 stycznia, 2018 o 13:26

  Pani Mecenas,
  Czy tym rozwiązaniem było wznowienie postępowania w oparciu o art. 145 par. 1 pkt 5 k.p.a.?

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 8 stycznia, 2018 o 21:52

  Panie Sebastianie – nie:)

  Odpowiedz

  Piotr 10 stycznia, 2018 o 08:45

  Jeśli decyzja odmowna nie była jeszcze ostateczna to można było się odwołać od decyzji i w postępowaniu odwoławczym usunąć nieprawidłowości. Jeśli nawet upłynął termin odwołania to można było wnioskować o jego przywrócenie.
  Czy rozstrzygnięcie polegające na uznaniu, że inwestor nie usunął nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym (brak odpowiedniej dokumentacji czyli dowodów) jest tożsame z rozstrzygnięciem sprawy po złożeniu kompletnego i nie zawierającego nieprawidłowości projektu budowlanego (rozstrzygnięcie merytoryczne po zgromadzeniu kompletnych dowodów w sprawie)? Moim zdaniem nawet inne nieprawidłowości niż w już rozstrzygniętej sprawie wykluczają tożsamość sprawy (przedmiotu zatwierdzenia).

  Odpowiedz

  izi 23 kwietnia, 2019 o 07:37

  Zaproponowałabym uchylenie tejże decyzji na podstawie 154/155 kpa, celem uwolnienia działki z decyzji. A potem można by inwestować. To przy założeniu, że szukamy rozwiązania, które nie generuje zmian w projekcie budowlanym. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Justyna 6 maja, 2019 o 16:09

  Pani Mecenas. Proszę o podanie sygnatury przywołanego w powyższym wpisie wyroku WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27.10.2017 roku.

  Odpowiedz

  Agnieszka 17 grudnia, 2019 o 20:24

  Może by tak złożyć odwołanie po czym cofnąć wniosek o wydanie pozwolenia? Wtedy decyzja na podstawie 138 par 1 pkt 2 kpa?

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 18 grudnia, 2019 o 12:02

  Dokładnie tak Pani Agnieszko. Brawo! 🙂

  Odpowiedz

  Jaco 11 października, 2022 o 12:38

  a może zamiast odwołania lepiej byłoby złożyć oświadczenie o cofnięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ? (bez konieczności składania odwołania od decyzji)

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 24 października, 2022 o 20:43

  Moim zdaniem to nie jest właściwa droga. Nie można cofnąć wniosku poza postępowaniem administracyjnym.
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Jan 10 sierpnia, 2023 o 14:24

  Dzień dobry, nie rozumiem, jak można cofnąć wniosek w drugiej instancji. Można cofnąć odwołanie, ale wtedy będziemy mieli ostateczna decyzję i już na pewno nic nie cofniemy.

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 11 sierpnia, 2023 o 12:00

  Panie Janie,
  wnioskodawca jest dysponentem swojego wniosku. Na etapie postępowania odwoławczego może go nie tylko zmienić, ale też cofnąć. Cofnięcie odwołania, to zupełnie inna kwestia. Cofnąć odwołanie może tylko ten, kto je wniósł. Natomiast wniosek może cofnąć tylko wnioskodawca.
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Paweł 24 października, 2022 o 20:05

  Dzień dobry,
  mam podobny przypadek jak wyżej pisany
  lecz dotyczy zamiennego projektu budowlanego (zmiana funkcji z budynku usługowego na mieszkalny)
  Brak było w pierwszej decyzji uzgodnienia z ZDiZ w sprawie wjazdu i miejsc parkingowych na działce.
  Wskutek przeoczenia terminu uzupełnienia dokumentów – odmowa zmiany decyzji.
  Miałem zamiar złożyć dokumenty ponownie (uzupełnione o braki).
  Czy w takim przypadku też można zastosować takie rozwiązanie ?
  Paweł

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 24 października, 2022 o 20:40

  Panie Pawle,
  jeśli nie upłynął termin do wniesienia odwołania, to można złożyć odwołanie i cofnąć wniosek o zmianę PNB, a po wydaniu decyzji przez wojewodę o umorzeniu postępowania, złożyć ponownie wniosek. Problem w tym, że to wszystko będzie jednak trwało. Dlatego można też spróbować zadziałać dwutorowo i zobaczyć, co się stanie:)
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: