dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Dwa pozwolenia na budowę dla jednej nieruchomości

Agnieszka Grabowska-Toś23 kwietnia 201511 komentarzy

IMG_0096_1Czasem zdarzają się takie przypadki,  gdy na rynku dostępna jest nieruchomość w bardzo dobrej lokalizacji i przygotowana już do inwestycji (wydane ostateczne pozwolenie na budowę), ale deweloper – z różnych względów – nie jest zainteresowany realizacją tej inwestycji. Na tej nieruchomości widziałby bowiem piękny elegancki apartamentowiec z ciekawą infrastrukturą dla mieszkańców, a pozwolenie na budowę dotyczy dwóch budynków -wielorodzinnego i biurowego, które zupełnie nie przystają do jego założeń biznesowych. Dlatego jest gotów jest podjąć starania o uzykanie nowego pozwolenia, ale na przeszkodzie- stoi to, które już zostało wydane.

I tu pojawia się dylemat – kupić nieruchomość, czy nie? Czy będzie mógł uzyskać dla tej nieruchomości nowe pozwolenie, skoro to „stare” nadal obowiązuje? A może będzie musiał czekać, aż „stare” pozwolenie wygaśnie z mocy prawa i dopiero wówczas możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia?

Pytania oczywiście można mnożyć i niestety, jak to zwykle bywa, nie ma na nie oczywistej odpowiedzi. Zarówno bowiem w orzecznictwie, jak i w doktrynie prezentowane są na ten temat skrajnie odmienne poglądy.

Z jednej strony uznaje się, że brak jest możliwości wydania pozwolenia na budowę w odniesieniu do inwestycji planowanej na nieruchomości, co do której uprzednio zostało już wydane pozwolenie na budowę. Niektórzy zauważają, że niedopuszczalne jest wydanie kolejnego pozwolenia na budowę,  jeśli pokrywają się zakresy obu decyzji, to jest dotyczą tych samych robót. Inni podnoszą, że wydanie w takim przypadku kolejnego pozwolenia na budowę jest niemożliwe, ponieważ brak  jest w prawie budowlanym analogicznego przepisu, jaki obowiązuje  na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym decyzję o warunkach zabudowy można wydać dla tego samego terenu kilku inwestorom.

Z drugiej strony, ponoszone są argumenty, że utrata prawa do dysponowania nieruchomością nie oznacza, że nowy właściciel nieruchomości nie może uzyskać nowego pozwolenia na budowę, skoro poprzednie – na skutek utraty prawa do gruntu przez poprzedniego inwestora stało się bezprzedmiotowe. W jednym z wyroków NSA stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do uznania, iż fakt posiadania pozwolenia na budowę na określonej nieruchomości przez jeden podmiot stoi na przeszkodzie udzieleniu pozwolenia na budowę na tej samej nieruchomości innemu podmiotowi.

Niektóre sądy wskazują, że można stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia na budowę, jeśli pierwotny inwestor utracił prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wygaśnięcie starego pozwolenia na budowę – otworzyłoby drogę do uzyskania nowego. Jednak także i w tym przypadku – można spotkać przeciwne poglądy sądów i doktryny.

Gdybym to ja stanęła przed dylematem, czy kupić nieruchomość, dla której zostało już wydane pozwolenie na budowę, przede wszystkim udałabym się do urzędu, żeby ustalić, jaka jest w tym zakresie praktyka organu (czy dopuszcza wygaśnięcie pozwolenia na budowę, jeśli inwestor utraci prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne i czy wydaje pozwolenie na budowę, gdy dla tego samego terenu zostało już wydane inne). Jak się bowiem mogłam niejednokrotnie przekonać, właśnie w takich sytuacjach, poglądy sądów to jedno – a praktyka organów – to drugie. Niektórzy urzędnicy wprost mówią, że „u nich orzecznictwo sądów się nie przyjęło” 🙂

Może więc okazać się, że problem, który – w świetle orzecznictwa- istnieje, w praktyce – w ogóle nie wystąpi, bo organy nie będą widziały żadnych przeszkód, czy to w wydaniu nowego pozwolenia na budowę (mimo obowiązywania starego), czy też w wygaszeniu starego pozwolenia na budowę.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Wojciech Rudzki | umowa najmu lokalu użytkowego 25 kwietnia, 2015 o 14:28

  Kto by tam w urzędzie przejmował się orzecznictwem sądów… Co ciekawe (być może na całe szczęście), w niektórych sądach rozstrzygnięcia urzędników także się „nie przyjęły” 🙂

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 27 kwietnia, 2015 o 09:53

  Ma Pan 100% racji Panie Wojtku:)
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Marek 2 sierpnia, 2016 o 10:32

  Szanowna Pani,

  a co w przypadku, gdy uzyskam decyzję o pozwoleniu na budowę (w sytuacji gdy wcześniej została już wydana jedna decyzja), decyzja się uprawomocni, ja zrealizuję całą inwestycję, uzyskam pozwolenie na użytkowanie, a organ zorientuje się, że nie mógł wydać drugiej decyzji? Czy może zostać wszczęte postępowanie o unieważnienie mojej decyzji? Czy organ w takiej sytuacji nakaże mi rozbiórkę budynku?

  Pozdrawiam,
  Marek Michalski

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 16 sierpnia, 2016 o 22:32

  Panie Marku,
  To czy takie postępowanie zostanie wszczęte, będzie zależało od okoliczności w jakich obydwa pozwolenia na budowę zostały wydane. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, nie znając wszystkich okoliczności faktycznych.
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Paweł 16 sierpnia, 2016 o 12:58

  Czy mogę prosić o numerację poniższego wyroku ?
  „W jednym z wyroków NSA stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do uznania, iż fakt posiadania pozwolenia na budowę na określonej nieruchomości przez jeden podmiot stoi na przeszkodzie udzieleniu pozwolenia na budowę na tej samej nieruchomości innemu podmiotowi.

  pozdrawiam
  Paweł Szostek

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 16 sierpnia, 2016 o 22:26

  Panie Pawle,
  w tej chwili może to być niestety trudne, bo pisałam o tym ponad rok temu. Jeśli odszukam to orzeczenie, to oczywiście podam Panu namiary.
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Paweł 5 października, 2016 o 13:41

  Również proszę o odnalezienie tego orzeczenia.

  Odpowiedz

  Paweł 5 października, 2016 o 13:53
  Paweł 17 listopada, 2016 o 19:47

  To może w ten sposób: złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego właściciela działki (Prawo budowlane dopuszcza taką możliwość), a następnie złożyć wniosek o zmianę tej decyzji wraz z projektem zamiennym? Oczywiście nowy projekt musi być zgodny z zapisami obowiązującego planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Przy czym jeśli dla działki wydano warunki zabudowy, ponieważ brak jest planu miejscowego, to można jeszcze wystąpić o ich zmianę, jeśli ich zapisy kolidują z nową planowaną inwestycją.

  pozdrawiam,
  arch. Paweł Suchecki

  Odpowiedz

  Paweł 17 listopada, 2016 o 20:47

  A co w przypadku gdy poprzedni właściciel jest nieosiągalny?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: