dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

O blogu

Witam  na moim blogu!

Do pisania tego bloga skłoniły mnie moje obserwacje i przemyślenia na temat funkcjonowania branży deweloperskiej w kontekście problemów, z jakimi deweloperzy muszą mierzyć się  podejmując decyzję o realizacji nowej inwestycji.

Dziś, kiedy okres bumu mieszkaniowego mamy już za sobą, a gruntów pod nowe projekty deweloperskie nie przybywa, można śmiało stwierdzić, że nie ma łatwych inwestycji.

Po pierwsze – nie lada wyzwaniem jest znaleźć nieruchomość, która nie będzie obarczona żadnym ryzykiem prawnym. Jednak tutaj profesjonalne due dilligence nieruchomości jest w stanie te ryzyka zidentyfikować i wskazać ewentualne możliwości ich wyeliminowania.

Po drugie, niełatwo jest też mierzyć się z barierą  jaką deweloperzy napotykają podczas procedowania decyzji administracyjnych w ramach procesu inwestycyjnego. Niejasne przepisy, długotrwałe postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne oraz rozbieżne orzecznictwo z całą pewnością nie ułatwiają im życia. Z moich doświadczeń wynika, że nie są to jednak bariery nie do pokonania. Skuteczność działania i pozytywne rozstrzygnięcia zależą niejednokrotnie od znajomości niuansów proceduralnych, dzięki którym można osiągnąć pożądany efekt.

Znalezienie nieruchomości w dobrej lokalizacji i uzyskanie decyzji administracyjnych to dopiero połowa sukcesu. Szczególną zmorą inwestorów, są bowiem sąsiedzi, zwłaszcza ci, którzy odwołują się i skarżą każde rozstrzygnięcie, na każdym etapie postępowania. Wielokrotnie występowałam po ich stronie, reprezentując ich przed organami i sądami administracyjnymi, dlatego wiem, z jakimi zarzutami deweloper musi  się liczyć w takich sytuacjach. Ta wiedza pozwala na wyeliminowanie możliwości postawienia zarzutów w odniesieniu do uzyskanych przez dewelopera decyzji jeszcze na etapie ich procedowania. Dlatego niezwykle ważna jest współpraca z organami i baczne przyglądanie się podejmowanym przez nie działaniom w ramach prowadzonego postępowania, aby wydawane decyzje nie były  wadliwe.

Po trzecie – nie lada wyzwaniem  dla deweloperów  jest też skonstruowanie dobrych umów, zabezpieczających ich interesy to jest w szczególności umowy na finansowanie inwestycji, o roboty budowlane, czy  umowy deweloperskiej, a w dalszej kolejności odpieranie roszczeń kierowanych przez wspólnoty z tytułu odpowiedzialności za wady budynku.

I właśnie o tych wszystkich sprawach będzie mowa na moim blogu.

Blog dla deweloperów to miejsce,  gdzie znajdą Państwo omówienie problemów prawnych zwłaszcza zakresu prawa administracyjnego i cywilnego,  z którymi deweloperzy mogą się zetknąć w trakcie procesu inwestycyjnego, komentarze do istotnych dla branży orzeczeń sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, a także informacje o istotnych zmianach w prawie, wpływających na sytuację na rynku deweloperskim.

Mam nadzieję, że okaże się on dla Państwa interesującą lekturą, a poruszane na nim tematy – skłonią do dyskusji.

***