dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 2018 – zmiany istotne dla deweloperów

Agnieszka Grabowska-Toś07 stycznia 20182 komentarze

Drodzy Czytelnicy!
Witam Was serdecznie w Nowym Roku:)

Jaki on będzie? Czy lepszy dla deweloperów, czy pozwoli na bezproblemową realizację nowych zamierzeń inwestycyjnych ? Czy nie zaskoczy nowymi, niekorzystnymi regulacjami? Mam nadzieję, że to będzie dobry rok i tego właśnie Państwu życzę.

A dziś na początek kilka słów o najważniejszych zmianach, jakie z nowym rokiem weszły w życie. Chodzi oczywiście o warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie – czyli coś, z czym każdy deweloper ma do czynienia na co dzień. Od 1 stycznia  tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w tym zakresie, które wprowadziło szereg istotnych zmian do poprzednio obowiązującego rozporządzenia. Znajdą je Państwo tutaj. Myślę, że wiele z tych zmian pozytywnie Państwa zaskoczy.

Co się zatem zmieniło?

Po pierwsze – wprowadzono dwie istotne definicje:

definicję działki budowlanej, która brzmi następująco: działka budowlana – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Definicja ta stanowi powtórzenie definicji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie będzie więc już wątpliwości, czy na gruncie prawa budowlanego można stosować definicję działki budowlanej zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

definicję parkingu, zgodnie z którą pod pojęciem parkingu – należy rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.

Po drugie – zmieniono dotychczas obowiązujące definicje:

zabudowy śródmiejskiej, przez którą od 1 stycznia 2018 roku należy rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z którą jest to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Po trzecie – wprowadzono zmiany dotyczące powierzchni mieszkań i pomieszczeń w mieszkaniach. I tak: ustalono, że minimalna powierzchnia nowobudowanych mieszkań, nie może być mniejsza niż 25 m2, ale jednocześnie zniesiono minimalną powierzchnię poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach.

Po czwarte  – wprowadzono istotne zmiany dotyczące szerokości miejsc postojowych  i ich lokalizacji:

– zwiększono szerokość stanowiska postojowego dla samochodu z 2,3 m do 2,5 m, ale jednocześnie umożliwiono zaprojektowanie większej ilości miejsc postojowych zewnętrznych dla samochodów osobowych, dzięki temu, że zwiększono liczbę stanowisk, których odległość od okien budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 7 m. Dotychczas należało zachować odległość 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w przypadku, gdy mieliśmy do czynienia z maksymalnie  4 stanowiskami postojowymi, natomiast nowelizacja nakłada obowiązek zachowania takiej odległości przy maksymalnie 10 stanowiskach postojowych. Analogiczna zależność została przewidziana przy sytuowaniu parkingów od granicy działki budowlanej. Obecnie minimalną odległość parkingu od granicy działki budowlanej wynoszącą 3 m będzie mógł mieć parking składający się maksymalnie z 10 stanowisk,  podczas gdy poprzednio, były to tylko 4 stanowiska.

– w zabudowie jednorodzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez konieczności zachowania minimalnych odległości od okien budynku, czy granicy działki. To niewątpliwie dobra wiadomość dla tych, którzy na małych działkach budują domy jednorodzinne.

– z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od okien budynków mieszkalnych zwolniono również stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Dotychczas należało zachować odległość 5 m.

– z obowiązku zachowania minimalnej odległości od granicy działki budowlanej zwolniono parkingi w przypadku, gdy działka sąsiednia jest działka drogową.

Po piąte – wprowadzono istotne zmiany dotyczące lokalizacji budynku na działce budowlanej w odniesieniu do granicy działki. Zmiana jest tak istotna, że Ministerstwo zdecydowało się na zastąpienie dotychczasowego § 12 rozporządzenia zupełnie nowym jego brzmieniem. O szczegółach opowiem jednak Państwu następnym razem.

Już dziś serdecznie zapraszam!

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  BCZ 7 stycznia, 2018 o 21:49

  Kodeks Urbanistyczny obowiązuje od 1.stycznia 2018 r… a Polski Związek Firm Deweloperskich już apeluje o „wykreślenie zapisu dotyczącego minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia i oddanie przyszłym kupującym decyzji o tym czy metraż mikro-apartamentu zapewnia im komfort życia.

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 8 stycznia, 2018 o 21:51

  Pani Bogdo,
  to nie kodeks, tylko rozporządzenie:)

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: