dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Odszkodowanie od dewelopera – pieniądze czy naprawa?

Agnieszka Grabowska-Toś17 lutego 2016Komentarze (0)

Analizując sprawę jednego z moich Klientów natrafiłam na ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego wydane we wrześniu 2014 roku, sygnatura II CSK 795/13. Fragment tezy orzeczenia, o którym dzisiaj chciałam Państwu napisać brzmi:

„Usytuowanie art. 363 § 1 k.c. w części ogólnej zobowiązań wskazuje, że przepis ten dotyczy również kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Dopuszcza on zatem generalnie naprawienie w drodze restytucji naturalnej szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Trudno, poza samym brzmieniem art. 363 § 1 k.c. wyjaśnić dlaczego reguła ta miałaby być nieaktualna w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania w postaci wadliwości rzeczy”

Zapewne zastanawiają się Państwo, o co tak właściwie w tym orzeczeniu chodzi i jaki związek ma ono z sytuacją prawną deweloperów? Otóż orzeczenie zapadło w sprawie, w której pozwanym był deweloper, a powodem nabywca lokalu, a dotyczy rodzaju roszczeń odszkodowawczych, jakie można skierować wobec dewelopera.

Jak już zapewne Państwo wiecie, nawet po wygaśnięciu uprawnień z rękojmi nabywca lokalu, w przypadku stwierdzenia wad lokalu, może wystąpić przeciwko deweloperowi z roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie przewidzianej w art. 471 k.c. odpowiedzialności wynikającej z umowy. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się dopiero po 10 latach od zawarcia umowy przenoszącej własność (co do zasady).

Dotychczas przyjmowano, że w takim wypadku nabywca może domagać się od dewelopera jedynie odszkodowania w formie pieniężnej. Powołane orzeczenie temu przeczy.

Nabywca lokalu może domagać się od Państwa naprawienia szkody także w drodze restytucji naturalnej, czyli w drodze przywrócenia do stanu poprzedniego. Oznacza to, że może on domagać się od Państwa również naprawy lokalu. Warto o tym pamiętać wdając się w spór z nabywcą lokalu.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: