dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Nowa ustawa deweloperska – od kiedy trzeba będzie ją stosować?

Agnieszka Grabowska-Toś26 stycznia 2022Komentarze (0)

Dawno mnie tu nie było, to fakt. Dużo w tym czasie się działo w naszej kancelarii. Ciężko i intensywnie pracowaliśmy, wspierając naszych Klientów w poszukiwaniu gruntów pod nowe inwestycje.

Zbadaliśmy w tym czasie kilkanaście nieruchomości, przygotowaliśmy wiele umów, na podstawie których nasi klienci nabyli własność nowych terenów i będą teraz mogli realizować swoje plany deweloperskie.

Czasem to były bardzo skomplikowane umowy i operacje, bo jak zapewne  zauważyliście, coraz trudniej kupić „bezproblemową” działkę. 

Ale od rozwiązywania problemów jesteśmy my, dlatego z naszym wsparciem Klientom łatwiej jest podejmować trudne, nie pozbawione ryzyka decyzje.

Tyle autoreklamy 🙂

Nowa ustawa deweloperska

Skoro już mowa o nowych inwestycjach, to pora wrócić do wątku nowej ustawy deweloperskiej, który w ostatnim czasie poruszałam na blogu. 

Jak już zapewne wiecie, ustawa ta stała się faktem i nie ma od niej odwrotu.

Mogę jednak wszystkich uspokoić jest jeszcze czas na przygotowanie się do tych nowych regulacji, ponieważ ustawa wchodzi w życie w terminie 12 miesięcy od jej ogłoszenia w dzienniku ustaw, czyli będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Wyjątek stanowią przepisy dotyczące utworzenia deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, określenia źródła pochodzenia środków tego funduszu oraz ich lokowania oraz zwrotnego finansowania Funduszu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz pokrywania ze środków Funduszu obsługi sprawowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Te weszły w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet jeśli ustawa już zacznie obowiązywać, to nie oznacza to, że automatycznie od dnia jej wejścia w życie, będziecie zobowiązani stosować jej przepisy. Ustawodawca dał deweloperom czas na dostosowanie się do nowych wymogów i przygotowania się do nowych regulacji.

Nowa ustawa deweloperska – od kiedy trzeba będzie ją stosować?

Oto najważniejsze informacje w tym zakresie:

I. Wejście w życie ustawy w toku prowadzonych inwestycji

Jeśli przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 lipca 2022 roku deweloper rozpocznie sprzedaż w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego i przed tym dniem zawrze co najmniej 1 umowę deweloperską, to przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy w odniesieniu do tych przedsięwzięć będą miały zastosowanie przepisy starej ustawy.

Jednak w tym zakresie zostały przewidziane pewne wyjątki.

Do takich przedsięwzięć będą miały zastosowanie niektóre przepisy nowej ustawy związane z wypowiedzeniem deweloperowi przez bank umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego i obowiązkiem zawarcia wówczas nowej umowy z innym bankiem, poinformowania o tym nabywcy, a także prawem nabywcy do odstąpienia od umowy w przypadku niezawarcia takiej umowy lub niepoinformowania go o zawarciu nowej umowy.

Jeśli jednak po upływie 2 lat od zawarcia umów deweloperskich w odniesieniu do przedsięwzięcia, którego sprzedaż nastąpiła przed wejściem w życie nowej ustawy nie zostanie przeniesiona własność, nadal do tych umów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe z analogicznymi, jak powyżej wyjątkami, kiedy będą miały zastosowanie nowe przepisy ustawy.

Aby zatem uniknąć stosowania nowej ustawy, przed dniem jej wejścia w życie, trzeba będzie rozpocząć sprzedaż i zawrzeć co najmniej jedną umowę deweloperską.

Ważne przy tym jest to, że rozpoczęcie sprzedaży oznacza podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania klientom sprzedaży lokali/domów w ramach przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnej i gotowości do zawierania umów.

II. Wejście w życie ustawy w toku inwestycji podzielonej na zadania inwestycyjne

Jeżeli w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper przewidział podział na konkretne zadania (etapy) i ustalenia w tym zakresie zostały dokonane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, to w przypadku, gdy rozpoczęcie sprzedaży dotyczącej danego zadania (etapu) nastąpi po dniu wejścia w życie nowej ustawy, to do tego zadania inwestycyjnego będą już miały zastosowanie przepisy nowej ustawy.

III. Wejście w życie ustawy, a inwestycje prowadzone bez rachunku powierniczego

W nowej ustawie przewidziano również rozwiązanie dla dewelopera, który w dniu wejścia w życie nowej ustawy nie zawarł umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego. W takim przypadku deweloper będzie miał obowiązek zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Warto więc już dziś pomyśleć, na jakim jesteście etapie z planami i realizacją inwestycji. Czy „wpadniecie” w reżim nowej ustawy deweloperskiej, czy też jeszcze na jakiś czas będziecie zwolnieni z jej stosowania.

dr Agnieszka Grabowska-Toś
radca prawny

***

Klauzula waloryzacyjna w umowie deweloperskiej pod lupą UOKiK

Deweloperze! Sprawdź wzorce umów deweloperskich, którymi się posługujesz.

UOKIK poinformował w ubiegłym tygodniu, że rozpoczął ponownie na szeroką skalę kontrolę wzorców umów deweloperskich. Wezwania do przekazania informacji i niezbędnych dokumentów otrzymało 87 przedsiębiorców, a wobec jednego toczy się już postępowanie wyjaśniające [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: