dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę – interes prawny

Agnieszka Grabowska-Toś08 czerwca 2015Komentarze (0)

23-30.08.2008 586_1Niedawno pisałam Państwu o tym, kto może być stroną postępowania o pozwolenie na budowę i jakie znaczenie na ustalenie stron postępowania ma pojęcie obszaru oddziaływania inwestycji.

Dzisiaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden istotny – moim zdaniem – aspekt tej sprawy.

Być może spotkali się Państwo z takim stanowiskiem organów w sprawach o pozwolenie na budowę, zgodnie z którym w sytuacji, gdy projekt budowlany spełnia wszystkie wymogi przepisów odrębnych (np. w zakresie odległości, czy zacieniania), które obowiązują przy projektowaniu budynków, właściciele/ użytkownicy wieczyści nieruchomości, na które oddziałuje w tym zakresie inwestycja, nie są jednak – mimo tego oddziaływania – stroną postępowania w sprawie pozwolenia budowę. Nie posiadają oni bowiem interesu prawnego do udziału w tym postępowaniu.

Ustalenie stron postępowania  – interes prawny

W kontekście licznych orzeczeń  Naczelnego Sądu Administracyjnego,  w tym zwłaszcza z ostatniego roku  (np. wyrok z dnia 2.09.2014, sygn. II OSK 504/13, z dnia 7.08.2014, sygn. II OSK 391/13, z dnia 25.02.2014, sygn. II OSK 2271/12) stanowisko to – choć niewątpliwie korzystne dla deweloperów – niestety nie jest prawidłowe. 

Okazuje się bowiem, że według NSA, bez znaczenia dla oceny przymiotu strony w sprawie o pozwolenie na budowę pozostaje okoliczność, że inwestycja spełnia wszystkie normy określone w przepisach prawa i że jej oddziaływanie na tereny sąsiednie nie narusza tych norm.

Obszar oddziaływania w ustaleniu stron postępowania

W ocenie tego sądu, obszar oddziaływania obiektu nie może być utożsamiany tylko i wyłącznie z brakiem zachowania przez inwestora wymogów określonych przepisami techniczno-budowlanymi, czy wszelkimi innymi, obowiązującymi w odniesieniu do konkretnej inwestycji.

Dlatego też o tym, czy właściciel/ użytkownik wieczysty nieruchomości sąsiedniej jest stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę decyduje to, czy ma interes prawny, czyli czy jego nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji. Innymi słowy, o statusie strony w postępowaniu w sprawach o pozwolenie na budowę nie  przesądza to, czy oddziaływanie inwestycji  na nieruchomości tych pomiotów jest sprzeczne z prawem, a więc czy interes prawny tych pomiotów został naruszony, lecz tylko to, czy ich nieruchomość leży w obszarze oddziaływania inwestycji.

Warto o tym pamiętać.

Nawet bowiem korzystna dla Państwa decyzja o pozwoleniu na budowę, potwierdzająca, że projekt budowlany dla planowanej przez Państwa inwestycji nie narusza interesu prawnego sąsiadów, może zostać uchylona przez sąd, w sytuacji gdyby okazało się, że organ właśnie z tego powodu nie uznał ich za strony postępowania.

Zapraszam do kontaktu!

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: