Odszkodowanie od dewelopera – pieniądze czy naprawa?

Agnieszka Grabowska-Toś17 lutego 2016Komentarze (0)

Analizując sprawę jednego z moich Klientów natrafiłam na ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego wydane we wrześniu 2014 roku, sygnatura II CSK 795/13. Fragment tezy orzeczenia, o którym dzisiaj chciałam Państwu napisać brzmi:

„Usytuowanie art. 363 § 1 k.c. w części ogólnej zobowiązań wskazuje, że przepis ten dotyczy również kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Dopuszcza on zatem generalnie naprawienie w drodze restytucji naturalnej szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Trudno, poza samym brzmieniem art. 363 § 1 k.c. wyjaśnić dlaczego reguła ta miałaby być nieaktualna w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania w postaci wadliwości rzeczy”

Zapewne zastanawiają się Państwo, o co tak właściwie w tym orzeczeniu chodzi i jaki związek ma ono z sytuacją prawną deweloperów? Otóż orzeczenie zapadło w sprawie, w której pozwanym był deweloper, a powodem nabywca lokalu, a dotyczy rodzaju roszczeń odszkodowawczych, jakie można skierować wobec dewelopera.

Jak już zapewne Państwo wiecie, nawet po wygaśnięciu uprawnień z rękojmi nabywca lokalu, w przypadku stwierdzenia wad lokalu, może wystąpić przeciwko deweloperowi z roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie przewidzianej w art. 471 k.c. odpowiedzialności wynikającej z umowy. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się dopiero po 10 latach od zawarcia umowy przenoszącej własność (co do zasady).

Dotychczas przyjmowano, że w takim wypadku nabywca może domagać się od dewelopera jedynie odszkodowania w formie pieniężnej. Powołane orzeczenie temu przeczy.

Nabywca lokalu może domagać się od Państwa naprawienia szkody także w drodze restytucji naturalnej, czyli w drodze przywrócenia do stanu poprzedniego. Oznacza to, że może on domagać się od Państwa również naprawy lokalu. Warto o tym pamiętać wdając się w spór z nabywcą lokalu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 423 37 52e-mail: kancelaria@kancelariakst.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Cieszę się, że zainteresował Cię mój wpis na blogu i chcesz s go komentować. Jeśli jednak tą drogą szukasz pomocy prawnej w swojej sprawie, to zapraszam Cię do skorzystania z moich usług w tym zakresie. Dane do kontaktu ze mną znajdziesz w zakładce Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem agnieszka.tos@kancelariakst.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: